Kahi Kavita


asavari kakade shanta shelake sudhir moghe
arth kalajatale adhyat pradesh aadhar
atrupti nitin tendulakar mana
saad pavsala rajani parulekar
samaj dhyasa aapan vadhato ki nahi kon jane
shunya da ma dhamankar sahaj
nako khodua manala hastantar ravindra lakhe
nailaj ? samvad
aakash nehamich  

Mala Avadalelya kahi Bal(?)Kavita


Main Page